سوئیچ 24 پورت سیسکو  WS-C2960X-24TS-L


Conditions:Brand New Sealed
وضعیت موجودی : موجود است 

Product detail:Catalyst 2960-X 24 GigE, 4 x 1G SFP, LAN Base

 • بیست و چهار پورت 10/100/1000 از نوع اترنت گیگ و 4 عدد آپ لینک یک گیگ بصورت SFP 
 • سی پی یو دو هسته ای به همراه 512MB حافظه DRAM و 128MB حافظه کش 
 • امکان Stack کردن 8 عدد سوئیچ با یکدیگر که نهایتاٌ منجر به بهره خروجی 80G خواهد شد .
 • دارای منبع تغذیه (پاور) جایگزین Redundant 
 • صرفه جوئی در انرژی توسط راه حل کاهش مصرف برق  
 • ویژگیهای تنظیم شده از طریق نرم افزار IOS سیسکو برای LAN Base ها

قیمت : درحال بروز رسانی می باشد لطفا تماس بگیرید

سوئیچ 48 پورت سیسکو مدل WS-C2960X-48TS-L


Conditions:Brand New Sealed
وضعیت موجودی : موجود است 

Product detail:Cisco Catalyst 2960S-48TS Layer 2 - 48 x 10/100/1000 Ports - Gigabit Ethernet Switch - 4 x SFP - LAN Base - Managed

 • چهل و هشت گیگابیت اترنت
 • چهار عدد پورت یک گیگ SFP
 • دارای پورت USB برای مدیریت سوئیچ و انتقال فایل
 • تنظیم ویژگیهای مورد تقاضا از طریق نرم افزار سیسکو IOS
 •  مجموعه ویژگیهای نرم افزار IOS سیسکو برای LAN Lite یا LAN Base
 • دارای ابزارآلات عملکرد هوشمند که برای سادگی در استقرار کاهش هزینۀ مدیریت شبکه 

قیمت : درحال بروز رسانی می باشد لطفا تماس بگیرید

سوئیچ 48 پورت سیسکو مدل WS-C2960X-48TS-LL


Conditions:Brand New Sealed
وضعیت موجودی : موجود است 

Product detail:Catalyst 2960-X 48 GigE, 2 x 1G SFP, LAN Lite

 • چهل و هشت پورت 10/100/1000 از نوع اترنت و 2 عدد آپ لینک یک گیگ بصورت SFP
 • سی پی یو دو هسته ای به همراه 256MB حافظه DRAM و 64MB حافظه فلش
 • دارای منبع تغذیه (پاور) جایگزین Redundant
 • صرفه جوئی در مصرف انرژی توسط راه حل کاهش مصرف برق
 • ویژگیهای تنظیم شده از طریق نرم افزار IOS سیسکو برای LAN Lite ها
 • سوئیچ لایه 2 میباشد و قابل Stack (پشته) شدن نمی باشد.

قیمت : درحال بروز رسانی می باشد لطفا تماس بگیرید

سوئیچ 24 پورت سیسکو مدل WS-C2960X-24PS-L


Conditions:Brand New Sealed
وضعیت موجودی : موجود است 

Product detail:Catalyst 2960-X 24 GigE PoE 370W, 4 x 1G SFP, LAN Base

 • بیست و چهار پورت 10/100/1000 از نوع اترنت گیگ و 4 عدد آپ لینک یک گیگ بصورتSFP
 • سی پی یو دو هسته ای به همراه 512MB حافظه DRAM و 128MB حافظه فلش
 • امکان Stack کردن 8 عدد سوئیچ با یکدیگر که نهایتاٌ منجر به بهره خروجی 80G خواهد شد.
 • دارای منبع تغذیه (پاور) جایگزین Redundant
 • صرفه جوئی در انرژی توسط راه حل کاهش مصرف برق
 • ویژگیهای تنظیم شده از طریق نرم افزار IOS سیسکو برای LAN Base ها
 • ایجاد 24 پورت بصورت POE با 15.4 وات برای هر پورت و یا 12 پورت با 30 وات توسط منبع تغذیه 370 واتی 

قیمت : درحال بروز رسانی می باشد لطفا تماس بگیرید

سوئیچ 24 پورت  WS-C2960X-24PD-L


Conditions:Brand New Sealed
وضعیت موجودی : موجود است 

Product detail:Catalyst 2960-X 24 GigE PoE 370W, 2 x 10G SFP+, LAN Base

 • بیست و چهار پورت 10/100/1000 از نوع اترنت گیگ و 2 عدد آپلینک ده گیگ بصورت +SFP
 • سی پی یو دو هسته ای به همراه 512MB حافظه DRAM و 128MB حافظه فلش
 • امکان Stack کردن 8 عدد سوئیچ با یکدیگر که نهایتاٌ منجر به بهره خروجی 80G خواهد شد .
 • دارای منبع تغذیه (پاور) جایگزین Redundant
 • صرفه جوئی در انرژی توسط راه حل کاهش مصرف برق
 • ویژگیهای تنظیم شده از طریق نرم افزار IOS سیسکو برای LAN Base ها
 • ایجاد 24 پورت بصورت PoE با 15.4 وات برای هر پورت و یا 12 پورت با 30 وات توسط منبع تغذیه 370 واتی .

قیمت : درحال بروز رسانی می باشد لطفا تماس بگیرید

سوئیچ 24 پورت سیسکو مدل WS-C2960X-24TD-L


Conditions:Brand New Sealed
وضعیت موجودی : موجود است

Product detail:Catalyst 2960-X 24 GigE, 2 x 10G SFP+, LAN Base

 • بیست و چهار پورت 10/100/1000 از نوع اترنت و 2 عدد آپ لینک ده گیگ بصورت +SFP
 • سی پی یو دو هسته ای به همراه 512MB حافظه DRAM و 128MB حافظه فلش
 • امکان Stack کردن 8 عدد سوئیچ با یکدیگرکه نهایتاٌ منجر به بهره خروجی 80G خواهد شد.
 • دارای منبع تغذیه (پاور) جایگزین Redundant
 • صرفه جوئی در انرژی توسط راه حل کاهش مصرف برق
 • ویژگیهای تنظیم شده از طریق نرم افزار IOS سیسکو برای LAN Base ها 

قیمت : درحال بروز رسانی می باشد لطفا تماس بگیرید

سوئیچ سیسکو  WS-C2960X-24TS-LL


Conditions:Brand New Sealed
وضعیت موجودی : موجود است 

Product detail:Catalyst 2960-X 24 GigE, 2 x 1G SFP, LAN Lite

 • بیست و چهار پورت 10/100/1000 از نوع اترنت گیگ و 2 عدد آپ لینک یک گیگ بصورت SFP 
 • سوئیچ لایه 2 میباشد و قابل Stack (پشته) شدن نمی باشد .
 • سی پی یو دو هسته ای به همراه 256MB حافظه DRAM و 64MB حافظه فلش 
 • دارای منبع تغذیه (پاور) جایگزین Redundant 
 • صرفه جوئی در انرژی توسط راه حل کاهش مصرف برق 
 • ویژگیهای تنظیم شده از طریق نرم افزار IOS سیسکو برای LAN Lite هاقیمت : درحال بروز رسانی می باشد لطفا تماس بگیرید

سوئیچ 48 پورت WS-C2960X-48TD-L


Conditions:Brand New Sealed
وضعیت موجودی : موجود است

Product detail:Catalyst 2960-X 48 GigE, 2 x 10G SFP+, LAN Base

 • چهل و هشت پورت 10/100/1000 از نوع اترنت گیگ و 2 عدد آپلینک ده گیگ بصورت +SFP 
 • سی پی یو دو هسته ای به همراه 512MB حافظه DRAM و 128MB حافظه فلش 
 • امکان Stack کردن 8 عدد سوئیچ با یکدیگر که نهایتاٌ منجر به بهره خروجی 80G خواهد شد 
 • دارای منبع تغذیه (پاور)جایگزین Redundant 
 • صرفه جوئی در انرژی توسط راه حل کاهش مصرف برق 
 • ویژگیهای تنظیم شده از طریق نرم افزار IOS سیسکو برای LAN Base ها
قیمت : درحال بروز رسانی می باشد لطفا تماس بگیرید

سوئیچ 48 پورت  WS-C2960X-48LPS-L


Conditions:Brand New Sealed
وضعیت موجودی : موجود است

Product detail:Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 370W, 4 x 1G SFP, LAN Base

 • چهل و هشت پورت 10/100/1000 از نوع اترنت گیگ و 4 عدد آپ لینک یک گیگ بصورت SFP
 • سی پی یو دو هسته ای به همراه 512MB حافظه DRAM و 128MB حافظه فلش
 • امکان Stack کردن 8 عدد سوئیچ با یکدیگر که نهایتاٌ منجر به بهره خروجی 80G خواهد شد .
 • ایجاد 24 پورت بصورت PoE با 15.4 وات برای هر پورت و یا 12 پورت با 30 وات توسط منبع تغذیه 370 واتی ، یا 48 پورت بصورت PoE با 7.4 وات برای هر پورت
 • دارای منبع تغذیه (پاور) جایگزین Redundant
 • صرفه جوئی در انرژی توسط راه حل کاهش مصرف برق
 • ویژگیهای تنظیم شده از طریق نرم افزار IOS سیسکو برای LAN Base ها 

قیمت : درحال بروز رسانی می باشد لطفا تماس بگیرید

سوئیچ 48 پورت  WS-C2960X-48FPS-L


Conditions:Brand New Sealed
وضعیت موجودی : موجود است 

Product detail:Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 740W, 4 x 1G SFP, LAN Base

 • چهل و هشت پورت 10/100/1000 از نوع اترنت گیگ و 4 عدد آپ لینک یک گیگ بصورت SFP
 • سی پی یو دو هسته ای به همراه 512MB حافظه DRAM و 128MB حافظه فلش
 • امکان Stack کردن 8 عدد سوئیچ با یکدیگر که نهایتاٌ منجر به بهره خروجی 80G خواهد شد .
 • ایجاد 24 پورت بصورت PoE با 15.4 وات برای هر پورت و یا 12 پورت با 30 وات توسط منبع تغذیه 370 واتی ، یا 48 پورت بصورت PoE با 7.4 وات برای هر پورت
 • دارای منبع تغذیه (پاور) جایگزین Redundant
 • صرفه جوئی در انرژی توسط راه حل کاهش مصرف برق
 • ویژگیهای تنظیم شده از طریق نرم افزار IOS سیسکو برای LAN Base ها

قیمت : درحال بروز رسانی می باشد لطفا تماس بگیرید

سوئیچ 48 پورت  WS-C2960X-48LPD-L


Conditions:Brand New Sealed
وضعیت موجودی : موجود است 

Product detail:Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 370W, 2 x 10G SFP+ LAN Base

 • چهل و هشت پورت 10/100/1000 از نوع اترنت گیگ و 2 عدد آپ لینک ده گیگ بصورت SFP 
 • سی پی یو دو هسته ای به همراه 512MB حافظه DRAM و 128MB حافظه فلش 
 • امکان Stack کردن 8 عدد سوئیچ با یکدیگر که نهایتاٌ منجر به بهره خروجی 80G خواهد شد .
 • ایجاد 24 پورت بصورت PoE با 15.4 وات برای هر پورت و یا 12 پورت با 30 وات توسط منبع تغذیه 370 واتی ، یا 48 پورت بصورت PoE با 7.4 وات برای هر پورت 
 • دارای منبع تغذیه (پاور) جایگزین Redundant 
 • صرفه جوئی در انرژی توسط راه حل کاهش مصرف برق 
 • ویژگیهای تنظیم شده از طریق نرم افزار IOS سیسکو برای LAN Base ها

قیمت : درحال بروز رسانی می باشد لطفا تماس بگیرید

سوئیچ 48 پورت  WS-C2960X-48FPD-L


Conditions:Brand New Sealed
وضعیت موجودی : موجود است

Product detail:Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 740W, 2 x 10G SFP+, LAN Base

 • چهل و هشت پورت 10/100/1000 از نوع اترنت گیگ و 2 عدد آپ لینک ده گیگ بصورت SFP
 • سی پی یو دو هسته ای به همراه 512MB حافظه DRAM و 128MB حافظه فلش
 • امکان Stack کردن 8 عدد سوئیچ با یکدیگر که نهایتاٌ منجر به بهره خروجی 80G خواهد شد .
 • ایجاد 24 پورت بصورت PoE با 30 وات برروی هر پورت توسط منبع تغذیه 740 واتی یا 48 پورت بصورت PoE با 15.4 وات برروی هر پورت
 • دارای منبع تغذیه (پاور) جایگزین Redundant
 • صرفه جوئی در انرژی توسط راه حل کاهش مصرف برق
 • ویژگیهای تنظیم شده از طریق نرم افزار IOS سیسکو برای LAN Base ها 

قیمت : درحال بروز رسانی می باشد لطفا تماس بگیرید

سوئیچ 24 پورت  WS-C2960X-24PSQ-L


Conditions:Brand New Sealed
وضعیت موجودی : موجود است 

Product detail:Catalyst 2960-X 24 GigE PoE, 2 x 1G SFP, 2 X 10/100/1000 BT, LAN Base

 • بیست و چهار پورت 10/100/1000 از نوع اترنت گیگ و 2 عدد پورت یک گیگ SFP و 2X10/100/1000BT آپ لینک 
 • سی پی یو دو هسته ای به همراه 512MB حافظه DRAM و 128MB حافظه کش 
 • قابلیت Stack شدن ندارد.
 • ایجاد 8 پورت (فقط هشت پورت اول) بصورت +PoE با 12.95 وات برروی هر پورت توسط منبع تغذیه 110 واتی یا 7 پورت با 15.4 وات برروی هر پورت و یا 3 پورت بصورت  30وات برروی هر پورت 
 • دارای منبع تغذیه (پاور) جایگزین Redundant 
 • صرفه جوئی در انرژی توسط راه حل کاهش مصرف برق 
 • ویژگیهای تنظیم شده از طریق نرم افزار IOS سیسکو برای LAN Base ها 

قیمت : درحال بروز رسانی می باشد لطفا تماس بگیرید

سوئیچ 48 پورت  WS-C2960S-48TS-L


Conditions:Brand New Sealed
وضعیت موجودی : موجود است 

Product detail:Cisco Catalyst 2960S-48TS Layer 2 - 48 x 10/100/1000 Ports - Gigabit Ethernet Switch - 4 x SFP - LAN Base - Managed

 • چهل و هشت پورت 10/100/1000 از نوع اترنت گیگ و 4 عدد آپ لینک یک گیگ بصورت SFP 
 • سی پی یو دو هسته ای به همره 512MB حافظه DRAM و 128MB حافظه فلش 
 • امکان Stack کردن 8 عدد سوئیچ با یکدیگر که نهایتاٌ منجر به بهره خروجی 80G خواهد شد .
 • دارای منبع تغذیه (پاور) جایگزین Redundant 
 • صرفه جوئی در انرژی توسط راه حل کاهش مصرف برق 
 • ویژگیهای تنظیم شده از طریق نرم افزار IOS سیسکو برای LAN Base ها 
قیمت : درحال بروز رسانی می باشد لطفا تماس بگیرید

سوئیچ 48 پورت  WS-C2960S-48TS-S


Conditions:Brand New Sealed
وضعیت موجودی : موجود است

Product detail:Cisco Catalyst 2960S-48TS Layer 2 - 48 x 10/100/1000 Ports - Gigabit Ethernet Switch - 4 x SFP - LAN Base - Managed

 • چهل و هشت گیگابیت اترنت 
 • چهار عدد پورت یک گیگ SFP 
 • دارای پورت USB برای مدیریت سوئیچ و انتقال فایل 
 • تنظیم ویژگیهای مورد تقاضا از طریق نرم افزار سیسکو IOS 
 • مجموعه ویژگیهای نرم افزار IOS سیسکو برای LAN Lite یا LAN Base 
 • دارای ابزارآلات عملکرد هوشمند که برای سادگی در استقرار کاهش هزینۀ مدیریت شبکه
قیمت : درحال بروز رسانی می باشد لطفا تماس بگیرید

سوئیچ 24 پورت  WS-C2960S-24TS-S


Conditions:Brand New Sealed
وضعیت موجودی : موجود است 

Cisco Catalyst 2960S-24TS Layer 2 - 24 x 10/100/1000 Ports - Gigabit Ethernet Switch - 2 x SFP - LAN Lite - Managed

 • دارای 24پورت10/100/1000  گیگابیت اترنت 
 • دو عدد پورت یک گیگ SFP 
 • دارای پورت USB برای مدیریت سوئیچ و انتقال فایل 
 • مجموعه ویژگیهای نرم افزار IOS سیسکو برای LAN Lite یا LAN Base 
 • دارای ابزارآلات عملکرد هوشمند که برای سادگی در استقرار کاهش هزینۀ مدیریت شبکه خواهد گردید.


قیمت : درحال بروز رسانی می باشد لطفا تماس بگیرید

سوئیچ 24 پورت  WS-C2960S-24PS-L


Conditions:Brand New Sealed
وضعیت موجودی : موجود است

Cisco Catalyst 2960S-24PS Layer 2 - Gigabit Ethernet Switch - 24 x 10/100/1000 PoE Ports - 370W - 4 x SFP - LAN Base - Managed

 • دارای 24 پورت 10/100/1000گیگابیت اترنت +PoE
 • دارای 4  پورت یک گیگ SFP 
 • منبع تغذیه 370 واتی PoE
 • دارای پورت USB برای مدیریت سوئیچ و انتقال فایل 
 • مجموعه ویژگیهای نرم افزار IOS سیسکو برای LAN Lite یا LAN Base 
 • دارای ابزارآلات عملکرد هوشمند که برای سادگی در استقرار کاهش هزینۀ مدیریت شبکه خواهد گردید.

قیمت : درحال بروز رسانی می باشد لطفا تماس بگیرید

سوئیچ 24 پورت  WS-C2960X-48PLPS-L


Conditions:Brand New Sealed
وضعیت موجودی : موجود است

Cisco Catalyst 2960S-48LPS Layer 2 - Gigabit Ethernet Switch - 48 x 10/100/1000 PoE Ports - 370W - 4 x SFP - LAN Base - Managed

 • دارای 48 پورت 10/100/1000گیگابیت اترنت +PoE
 • دارای 4  پورت یک گیگ SFP 
 • منبع تغذیه 370 واتی PoE
 • دارای پورت USB برای مدیریت سوئیچ و انتقال فایل 
 • مجموعه ویژگیهای نرم افزار IOS سیسکو برای LAN Lite یا LAN Base 
 • دارای ابزارآلات عملکرد هوشمند که برای سادگی در استقرار کاهش هزینۀ مدیریت شبکه خواهد گردید.

قیمت : درحال بروز رسانی می باشد لطفا تماس بگیرید