سوئیچ 24 پورت سیسکو  WS-C3560X-24T-L


Conditions:Brand New Sealed
وضعیت موجودی : موجود است 

Cisco Catalyst 3560X-24T-L Switch Layer 2 - 24 x 10/100/1000 Ethernet Ports - Data LAN Base- Managed

 • 24 پورت اترنت گیگابیت 10/100/1000 به همراه ماژولهای آپ لینک شبکه 
 • نصب دوتائی (ِDual) منبع تغذیه و FAN (فن) و تعویض ماژولار آنها
 • برخورداری از ویژگیهای LAN Base و قابل ارتقاء به IP Base یا IP Service 
 • سوئیچ لایه 2 با مسیریابی ثابت (Static Routing) و پشتیبانی از SVI
 • 64MB فلش و 256MB رم DRAM
 • USB Type Aو Type B به ترتیب برای ذخیره و کنسول و یک پورت اترنت برای مدیریت سوئیچ 

قیمت : درحال بروز رسانی می باشد لطفا تماس بگیرید

سوئیچ 24 پورت سیسکو  WS-C3560X-24P-L


Conditions:Brand New Sealed
وضعیت موجودی : موجود است 

Cisco Catalyst 3560X-24P-L Switch Layer 2 - 24 x 10/100/1000 Ethernet PoE+ Ports - LAN Base - Managed

 • 24 پورت اترنت 10/100/1000 گیگابیت اترنت +PoE به همراه ماژولهای آپ لینک شبکه 
 • منبع تغذیه PoE با 435 وات برای تأمین 30 وات برای هر پورت 
 • برخورداری از ویژگیهای LAN Base و قابل ارتقاء به IP Base  یا IP Service
 • سوئیچ لایه 2 با مسیریابی ثابت (Static Routing) و پشتیبانی از SVI
 • دارای 64MB فلش و 256MB رم (DRAM)
 • USB Type A و Type B به ترتیب برای ذخیره و کنسول و یک پورت اترنت برای مدیریت سوئیچ 

قیمت : درحال بروز رسانی می باشد لطفا تماس بگیرید

سوئیچ 24 پورت سیسکو  WS-C3560X-24P-S


Conditions:Brand New Sealed
وضعیت موجودی : موجود است 

Cisco Catalyst 3560X-24P Switch Layer 3 - 24 x 10/100/1000 Ethernet PoE+ Ports - IP Base - Managed

 • 24 پورت 10/100/1000 اترنت +PoE 
 • ماژول شبکه آپ لینک بصورت اختیاری برای 4 عدد پورت 1GE و 10GE
 • نصب دوتائی (Dual) منبع تغذیه و FAN (فن) و تعویض ماژولار آنها
 • دارای ویژگیهای مسیریابی لایه 3
 • انعطاف پذیری Net Flow و رمزنگاری سخت افزاری برای ارتباط سوئیچ به سوئیچ توسط سرویسهای ماژول  آپ لینک 
 • USB Type A و Type B به ترتبیب برای ذخیره و کنسول و یک پورت اترنت برای مدیریت سوئیچ 

قیمت : درحال بروز رسانی می باشد لطفا تماس بگیرید

سوئیچ 48 پورت سیسکو  WS-C3560X-48T-L


Conditions:Brand New Sealed
وضعیت موجودی : موجود است 

Cisco Catalyst 3560X-48T-L Switch Layer 2 - 48 x 10/100/1000 Ethernet Ports - Data LAN Base - Managed

 • دارای 48 پورت اترنت 10/100/1000 به همراه ماژولهای آپ لینک شبکه 
 • نصب دوتائی (Dual) منبع تغذیه و Fan (فن) و تعویض ماژولار آنها
 • سوئیچ لایه 2 با مسیریابی ثابت (Static Routing) و پشتیبانی از SVI
 • دارای 64MB فلش و 256MB رم DRAM
 • برخورداری از ویژگیهای LAN Base و قابل ارتقاء به IP Base
 • USB Type A و Type B به ترتیب برای ذخیره کنسول و یک پورت اترنت برای مدیریت سوئیچ 


قیمت : درحال بروز رسانی می باشد لطفا تماس بگیرید

سوئیچ 48 پورت سیسکو  WS-C3560X-48T-S


Conditions:Brand New Sealed
وضعیت موجودی : موجود است 

Cisco Catalyst 3560X-48T Switch Layer 3 - 48 x 10/100/1000 Ethernet Ports - Data IP Base - Managed

 • دارای 48 پورت 10/100/1000 اترنت 
 • ماژول شبکه آپ لینک بصورت اختیاری برای 4 عدد پورت 1GE یا 10GE
 • نصب دوتائی (Dual) منبع تغذیه و Fan (فن) و تعویض ماژولار آنها 
 • دارای ویژگیهای مسیریابی لایه 3 
 • انعطاف پذیری Net Flow و رمزنگاری سخت افزاری برای ارتباط سوئیچ به سوئیچ توسط سرویسهای ماژول آپ لینک
 • USB Type A و Type B به ترتیب برای ذخیره و کنسول و یک پورت اترنت برای مدیریت سوئیچ قیمت : درحال بروز رسانی می باشد لطفا تماس بگیرید

سوئیچ 48 پورت سیسکو  WS-C3560X-48P-L


Conditions:Brand New Sealed
وضعیت موجودی : موجود است 

Cisco Catalyst 3560X-48P-L Switch Layer 2 - 48 x 10/100/1000 Ethernet PoE+ Ports - LAN Base - Managed

 • دارای 48 پورت 10/100/1000 گیگابیت اترنت +PoE به همراه ماژولهای آپ لینک شبکه
 • منبع تغذیه PoE با 435 وات برای تأمین 30 وات برای هر پورت 
 • نصب دوتائی (Dual) منبع تغذیه و Fan (فن) و تعویض ماژولار آنها 
 • برخورداری از ویژگیهای LAN Base و قابل ارتقاء به IP Base 
 • سوئیچ لایه 2  با مسیریابی ثابت (Static Routing) و پشتیبانی از SVI
 • دارای 64MB فلش و 256MB رم DRAM
 • USB Type A و Type B به ترتیب برای ذخیره کنسول و یک پورت اترنت برای مدیریت سوئیچ

قیمت : درحال بروز رسانی می باشد لطفا تماس بگیرید

سوئیچ 48 پورت سیسکو  WS-C3560X-48P-S


Conditions:Brand New Sealed
وضعیت موجودی : موجود است

 Cisco Catalyst 3560X-48P Switch Layer 3 - 48 x 10/100/1000 Ethernet PoE+ Ports (435W PoE Power Available) - IP Base - Managed

 • دارای 48 پورت 10/100/1000 اترنت +PoE
 • ماژول شبکه آپ لینک بصورت اختیاری برای 4 عدد پورت 1GE یا 10GE
 • منبع تغذیه PoE با وات 435 برای تامین 30 وات برای هر پورت 
 • نصب دوتائی (Dual) منبع تغذیه و Fan (فن) و تعویض ماژولار آنها 
 • دارای ویژگیهای مسیریابی لایه 3 
 • انعطاف پذیری Net Flow ، رمزنگاری سخت افزاری برای ارتباط سوئیچ به سوئیچ توسط سرویسهای ماژول آپ لینک 
 • USB Type A و Type B به ترتیب برای ذخیره و کنسول و یک پورت اترنت برای مدیریت سوئیچ 

قیمت : درحال بروز رسانی می باشد لطفا تماس بگیرید

سوئیچ 48 پورت سیسکو  WS-C3560X-48PF-L


Conditions:Brand New Sealed
وضعیت موجودی : موجود است

Cisco Catalyst 3560X-48PF-L Switch Layer 2 - 48 x 10/100/1000 Ethernet PoE+ Ports (800W PoE Power Available)- LAN Base - Managed

 • دارای 48 پورت +PoE اترنت گیگابیت 10/100/1000 به همراه ماژولهای آپ لینک 
 • منبع تغذیه PoE با 800 وات برای تأمین 30 وات برای هر پورت 
 • نصب دوتائی (Dual) منبع تغذیه و Fan (فن) و تعویض ماژولار آنها
 • برخورداری از ویژگیهای LAN Base  و قابل ارتقاء به IP Base 
 • سوئیچ لایه 2 با مسیریابی ثابت (Static Routing) و پشتیبانی از SVI 
 • دارای 64MB فلش و 256MB رم DRAM
 • USB Type A و Type B به ترتیب برای ذخیره و کنسول و یک پورت اترنت برای مدیریت سوئیچ

قیمت : درحال بروز رسانی می باشد لطفا تماس بگیرید