سوئیچ12 پورت سیسکو  WS-C3750X-12S-S


Conditions:Brand New Sealed
وضعیت موجودی : موجود است 

Cisco Catalyst Switch 3750X-12S Layer 3 - 12 GE SFP ports - IP Base - Managed - Stackable

 • دارای 12 پورت SFP از نوع GE و Stackable 
 • ماژول شبکه آپ لینک بصورت اختیاری برای 4 عدد پورت 1GE یا 10GE 
 • نصب دوتائی (Dual) منبع تغذیه و FAN (فن) و تعویض ماژولار آنها 
 • برقراری امنیت کنترل و دسترسی برپایه رمزنگاری توسط سخت افزار 
 • USB Type A و Type B به ترتیب برای ذخیره کنسول و یک پورت اترنت برای مدیریت سوئیچ 

قیمت : درحال بروز رسانی می باشد لطفا تماس بگیرید

سوئیچ 12 پورت سیسکو  WS-C3750X-12S-E


Conditions:Brand New Sealed
وضعیت موجودی : موجود است 

Catalyst 3750X 12 Port GE SFP IP Services

 • دارای 12 پورت SFP از نوع GE و Stackable
 • ماژول شبکه آپ لینک بصورت اختیاری برای 4 عدد پورت 1GE یا 10GE
 • نصب دوتائی (Dual) منبع تغذیه و FAN (فن) و تعویض ماژولار آنها
 • برقراری امنیت کنترل و دسترسی برپایه رمزنگاری توسط سخت افزار 
 • USB Type A و Type B به ترتیب برای ذخیره کنسول و یک پورت اترنت برای مدیریت سوئیچ

قیمت : درحال بروز رسانی می باشد لطفا تماس بگیرید

سوئیچ 24 پورت سیسکو  WS-C3750X-24T-L


Conditions:Brand New Sealed
وضعیت موجودی : موجود است 

Cisco Catalyst 3750X-24T Switch Layer 3 - 24 x 10/100/1000 Ethernet Ports - Data LAN Base- Managed - Stackable

 • دارای 24 پورت 10/100/1000 اترنت و قابل Stack
 • ماژول شبکه آپ لینک بصورت اختیاری برای 4 عدد پورت 1GE یا 10GE
 • نصب دوتائی (Dual) منبع تغذیه و FAN (فن) و تعویض ماژولار آنها 
 • برقراری امنیت کنترل و دسترسی برپایه رمز نگاری توسط سخت افزار 
 • USB Type A و Type B به ترتیب برای ذخیره کنسول و یک پورت اترنت برای مدیریت سوئیچ

قیمت : درحال بروز رسانی می باشد لطفا تماس بگیرید

سوئیچ 24 پورت سیسکو  WS-C3750X-24T-S


Conditions:Brand New Sealed
وضعیت موجودی : موجود است

Cisco Catalyst 3750X-24T Switch Layer 3 - 24 x 10/100/1000 Ethernet Ports - Data IP Base - Managed - Stackable - Stackwise plus with 64G stacking bandwidth

 • دارای 24 پورت 10/100/1000 اترنت با قابلیت Stacking با پهنای باند 64G
 • ماژول شبکه آپ لینک بصورت اختیاری برای 4 عدد پورت 1GE یا 10GE
 • برقراری امنیت کنترل دسترسی برپایه رمزنگاری توسط سخت افزار
 • انعطاف پذیری Net Flow و رمزنگاری سخت افزاری برای ارتباط سوئیچ به سوئیچ توسط سرویسهای ماژول آپ لینک 
 • USB Type A و  TypeB به ترتیب برای ذخیره و کنسول و یک پورت اترنت برای مدیریت سوئیچ

قیمت : درحال بروز رسانی می باشد لطفا تماس بگیرید

سوئیچ 24 پورت سیسکو WS-C3750X-24T-E


Conditions:Brand New Sealed
وضعیت موجودی : موجود است

Cisco 3750-X Switch WS-C3750X-24T-E Catalyst 3750X 24 Port Data IP Services


 • دارای 24 پورت اترنت 10/100/1000 قابل Stack
 • ماژول شبکه آپ لینک بصورت اختیاری برای 4 عدد پورت 1GE یا 10GE 
 • قابلیت Stack پورتها ، قابلیت Stack منبع تغذیه ، داری مصرف پائین انرژی ، Mac Sec 
 • نصب دوتائی (Dual) منبع تغذیه و Fan (فن) و تعویض ماژولار آنها 
 • برقراری امنیت کنترل دسترسی برپایه رمز نگاری توسط سخت افزار 
 • انعطاف پذیری Net Flow و رمزنگاری سخت افزاری برای ارتباط سوئیچ به سوئیچ توسط سرویسهای ماژول آپ لینک 

قیمت : درحال بروز رسانی می باشد لطفا تماس بگیرید

سوئیچ 48 پورت سیسکو  WS-C3750X-48T-L


Conditions:Brand New Sealed
وضعیت موجودی : موجود است

Cisco Catalyst 3750X-48T Switch Layer 3 - 48 x 10/100/1000 Ethernet Ports - Data LAN Base - Managed - Stackable

 • دارای 48 پورت اترنت 10/100/1000 قابل Stack
 • ماژول شبکه آپ لینک بصورت اختیاری برای 4 عدد پورت 1GE یا 10GE
 • نصب دوتائی (Dual) منبع تغذیه و FAN (فن) و تعویض ماژولار آنها
 • برقراری امنیت کنترل دسترسی برپایه رمزنگاری توسط سخت افزار 
 • انعطاف پذیری Net Flow و رمزنگاری سخت افزاری برای ارتباط سوئیچ به سوئیچ توسط سرویسهای ماژول آپ لینک 
 • USB Type A و  TypeB به ترتیب برای ذخیره و کنسول و یک پورت اترنت برای مدیریت سوئیچ

قیمت : درحال بروز رسانی می باشد لطفا تماس بگیرید

سوئیچ 48 پورت سیسکو WS-C3750X-48T-S


Conditions:Brand New Sealed
وضعیت موجودی : موجود است

Cisco Catalyst 3750X-48T Switch Layer 3 - 48 x 10/100/1000 Ethernet Ports - Data IP Base - Managed - Stackable

 • دارای 48 پورت اترنت 10/100/1000 قابل Stack
 • ماژول شبکه آپ لینک بصورت اختیاری برای 4 عدد پورت 1GE یا 10GE
 • نصب دوتائی (Dual) منبع تغذیه و FAN (فن) و تعویض ماژولار آنها
 • برقراری امنیت کنترل دسترسی برپایه رمزنگاری توسط سخت افزار 
 • انعطاف پذیری Net Flow و رمزنگاری سخت افزاری برای ارتباط سوئیچ به سوئیچ توسط سرویسهای ماژول آپ لینک 
 • USB Type A و  TypeB به ترتیب برای ذخیره و کنسول و یک پورت اترنت برای مدیریت سوئیچ

قیمت : درحال بروز رسانی می باشد لطفا تماس بگیرید

سوئیچ 48 پورت سیسکو WS-C3750X-48T-E


Conditions:Brand New Sealed
وضعیت موجودی : موجود است

Cisco 3750-X Switch WS-C3750X-48T-E Catalyst 3750X 48 Port Data IP Services

 • دارای 48 پورت اترنت 10/100/1000 قابل Stack
 • ماژول شبکه آپ لینک بصورت اختیاری برای 4 عدد پورت 1GE یا 10GE 
 • قابلیت Stack پورتها ، قابلیت Stack منبع تغذیه ، داری مصرف پائین انرژی ، Mac Sec 
 • نصب دوتائی (Dual) منبع تغذیه و Fan (فن) و تعویض ماژولار آنها 
 • برقراری امنیت کنترل دسترسی برپایه رمز نگاری توسط سخت افزار 
 • انعطاف پذیری Net Flow و رمزنگاری سخت افزاری برای ارتباط سوئیچ به سوئیچ توسط سرویسهای ماژول آپ لینک 

قیمت : درحال بروز رسانی می باشد لطفا تماس بگیرید