برای ارتباط مستقيم لطفا بر روی لینک پشتيبانی آنلاین کلیک کنید .


 تیم فنی شرکت جاده ابربشم رایانه در هرزمانی با شما در پشتیبانی فنی سرورها و استوریج ها همکاری می نماید این همکاری می تواند شامل بررسی یک مشکل و یا راهنمایی خرید باشد . زمانی که مشکل خاصی در سیستم سرورهای شما بروز کرده قبل از هر کاری با تیم فنی شرکت تماس حاصل فرمائید تا راهنمایی های لازم را دریافت کنید .
لذا تمامی پرسنل شرکت ، آماده ارائه خدمات مهندسی فروش و هر گونه مشاوره در زمینه مراکز دیتا ، تجهیزات ذخیره ساز (SAN) و راه حل های ذخیره و بازیابی اطلاعات را به مدیران انفورماتیک سازمانها و ارگانهای ذیربط با کمال میل تقدیم می دارند.


 تماس بگیرید  

SMALL OFFICE
?BASIC OR ADVANCED SECURITY AND VPN/PERFORMANCE
ADVANCED BASIC
NO
YES
NO
YES
CISCO 836,837-K9
CISCO 831-K9
CISCO SOHO 96,97-K9
CISCO SOHO 91-K9

 • 4port 10/100 Mbps switch
 • ADSLi WAN port: 836
 • ADSL WAN port:837
 • CISCO IOS Firewall, DMZ,802.1X
 • IDS
 • IPsec VPN(7 Mbps maximum) 3DES,AES,10tunnels
 • QoS, AZR
 • Optional ISDN backup on 836 only

 • 4port 10/100 Mbps switch
 • Ethernet WAN port
 • CISCO IOS Firewall DMZ,802.1X
 • IDS
 • IPsec  VPN(7 Mbps maximum) ,3DES,AES,10tunnels
 • QoS, AZR

 • 4port 10/100 Mbps switch
 • (ADSLi WAN port(SOHO 96
 • (ADSL WAN port(SOHO 97
 • Cisco IOS Firewall
 • IPSec VPN(1.2 Mbps maximum),8tunnels
 • ADSLi = ADSL over ISDN
 • ADSL = ADSL over  POTS

 • 1port 10/100 Mbps Switch
 • Ethernet WAN port
 • CISCO IOS Firewall
 • IPSec VPN(1.2Mbps maximum),8tunnels
SMALL BUSINESS / BRANCH
FIXED CONFIGURATION/LOW COST/NO VOICE
NO YES
?MORE THAN 24 USERS
CISCO1841 INTEGRATED SERVICES ROUTER
CISCO1711/1712 ADSLI SECURITY ACCESS ROUTER
CISCO1701 ADSLI SECURITY ACCESS ROUTER
YES
-------------------------------
CISCO2811 INTEGRATED SERVICES ROUTER
NO
-------------------------------
CISCO2801 INTEGRATED SERVICES ROUTER • 2port Fast Ethernet
 • 4HWICs
 • 2advanced integration
  modules

 • Cisco IOS Firewall
 • Cisco IOS IPS
 • IPSec VPN
 • Advanced QoS
 • 802.1Q,802.1X
 • 2onboard DSPs
 • 1port Network Modul
  (Extended(NME

 • 2port Fast Ethernet
 • 2HWIC/VWIC/WICs 
  (1VWIC/VIC (voic only

 • 2advanced integration
  modules

 • Cisco IOS Firewall
 • Cisco IOS IPS
 • IPSec VPN
 • Advanced QoS
 • 802.1Q, 802.1X
 • 2onboard DSPs
 • 2port Fast Ethernet
 • 2HWIC/VWIC/WICs
 • Advanced integration
  module

 • Cisco IOS Firewall
 • Cisco IOS IPS
 • IPSec VPN
 • Advance QoS
 • 802.1Q,802.1X
 • 4port 10/100 Mbps 
 • Ethernet WAN port
 • CISCO IOS Firewall
 • IPSec VPN
 • Advanced QoS
 • Standard ISDN or
  analogue backup

 • 802.1Q, 802.1X
 • 1port  10/100 Mbps
 • ADSL WAN port
 • CISCO  IOS Firewall
 • IPSec VPN
 • Advanced QoS
 • 802.1Q,802,1X