برای ارتباط مستقيم لطفا بر روی لینک پشتيبانی آنلاین کلیک کنید .


 تیم فنی شرکت جاده ابربشم رایانه در هرزمانی با شما در پشتیبانی فنی سرورها و استوریج ها همکاری می نماید این همکاری می تواند شامل بررسی یک مشکل و یا راهنمایی خرید باشد . زمانی که مشکل خاصی در سیستم سرورهای شما بروز کرده قبل از هر کاری با تیم فنی شرکت تماس حاصل فرمائید تا راهنمایی های لازم را دریافت کنید .
لذا تمامی پرسنل شرکت ، آماده ارائه خدمات مهندسی فروش و هر گونه مشاوره در زمینه مراکز دیتا ، تجهیزات ذخیره ساز (SAN) و راه حل های ذخیره و بازیابی اطلاعات را به مدیران انفورماتیک سازمانها و ارگانهای ذیربط با کمال میل تقدیم می دارند.


 تماس بگیرید  

?SMALL OFFICE OR BUSINESS / BRANCH
BUSINESS/ BRANCH, DUAL WAN
SMALL OFFICE , SINGLE WAN
ISDN AND SERIAL
SERAL ONLY
ISDN OR SERIAL
CISCO 1841 INTEGRATED
SERVICES ROUTER
CISCO 805 SERIAL ROUTER
WITH INTEGRATED HUB AND VOICE PORTS


YES
---------------------------------------
CISCO 803 ISDN ROUTER
NO
---------------------------------------
CISCO 801 ISDN ROUTER
 • 2port Fast Ethernet
 • 2HWIC/VWIC/WICs
 • Advanced integration module
 • Cisco IOS Firewall
 • Cisco IOS IPS
 • IPSec VPN
 • Advanced QoS
 • 802.1Q,802.1X
 • 1port 10-Mbps Ethernet LAN
 • Asynchronous and synchronous lines
 • CISCO IOS Firewall
 • IPSec VPN
 • QoS
 • 4port 10-Mbps Ethernet LAN
 • 2RJ-11 analog ports
 • CISCO IOS Firewall
 • IPSec VPN
 • QoS
 • 1port 10-Mbps Ethernet LAN
 • CISCO IOS Firewall
 • IPSec VPN
 • QoS