برای ارتباط مستقيم لطفا بر روی لینک پشتيبانی آنلاین کلیک کنید .


 تیم فنی شرکت جاده ابربشم رایانه در هرزمانی با شما در پشتیبانی فنی سرورها و استوریج ها همکاری می نماید این همکاری می تواند شامل بررسی یک مشکل و یا راهنمایی خرید باشد . زمانی که مشکل خاصی در سیستم سرورهای شما بروز کرده قبل از هر کاری با تیم فنی شرکت تماس حاصل فرمائید تا راهنمایی های لازم را دریافت کنید .
لذا تمامی پرسنل شرکت ، آماده ارائه خدمات مهندسی فروش و هر گونه مشاوره در زمینه مراکز دیتا ، تجهیزات ذخیره ساز (SAN) و راه حل های ذخیره و بازیابی اطلاعات را به مدیران انفورماتیک سازمانها و ارگانهای ذیربط با کمال میل تقدیم می دارند.


 تماس بگیرید  

WS-C2960-48TC-L
48
2Dual Pose
45W

 Call: 88750650 

WS-C2960-24TC-L
24
2Dual Pose
30W

 Call: 88750650 

WS-C2960-48TT-L
48
2x1000 BT
45W

 Call:88750650 

WS-C2960-24TT-L
24
2x1000 BT
30W

 Call : 88750650 

WS-C2960-48TT-S
48
2x1000 BT
45W

 Call : 88750650 

WS-C2960-48TC-S
48
2Dual Pose
45W

 Call :88750650 

WS-C2960-24-S
24
None
30W

 Call: 88750650 

WS-C2960-24TC-S
24
2Dual Pose
30W

 Call : 88750650 

WS-C2960-48PST-S
48PoE
2x1000BT and 2xSFP
370W

 Call : 88750650 

WS-C2960-24LT-L
24PoE
2x1000BT
123W

 Call: 88750650 

WS-C2960-24PC-L
24PoE
2Dual Purpose
370W

 Call : 88750650 

WS-C2960-48PST-L
48PoE
2x1000BT and 2xSFP
370W

 Call : 88750650 

WS-C2960PD-8TT-L
8
1x1000BT PoE
11W PoE Input

 Call : 88750650 

WS-C2960-8TC-L
8
1Dual Purpose
20W

 Call : 88750650 

WS-C2960-24LC-S
24PoE
2Dual Purpose
123W

 Call : 88750650 

WS-C2960-24PC-S
24PoE
2Dual Purpose
370W

 Call : 88750650 

WS-C2960S-48FPD-L
+48POE
2x10G
915W
740W PoE
Yes Modular Slot

 Call : 88750650 

WS-C2960S-24TD-L
24
2x10G
60W
-
Yes Modular Slot

 Call : 88750650 

WS-C2960S-48TD-L
48
2x10G
135W
-
Yes Modular Slot

 Call: 88750650 

WS-C2960G-8TC-L
7-10/100/1000
1Dual Purpose
30W


 Call: 88750650 

WS-C2960S-24TS-L
24
4x1G SFP
60W
-
Yes Modular Slot

 call : 88750650 

WS-C2960S-48TS-L
48
4x1G SFP
135W
-
Yes Modular Slot

 call :88750650 

WS-C2960S-24PD-L
+24POE
2x10G
525W
370W PoE
Yes Modular Slot

 call: 88750650 

WS-C2960S-48LPD-L
+48POE
2x10G
525W
370W PoE
Yes Modular Slot

 call : 88750650 

WS-C2960S-48FPS-L
+48POE
4x1G SFP
915W
740W PoE
Yes Modular Slot

 call: 88750650 

WS-C2960S-24TS-S
24
2x1G SFP
60W
-
No

 call: 88750650 

WS-C2960S-48TS-S
48
2x1G SFP
135W
-
No

 call : 88750650 

WS-C2960S-24PS-L
+24POE
4x1G SFP
525W
370W PoE
Yes Modular Slot

 call: 88750650 

WS-C2960S-48LPS-L
+48POE
4x1G SFP
525W
370W PoE
Yes Modular Slot

 call: 88750650 

WS-C3750X-24P-L

+24 POE

Modular 4x1G, 2x10G

715W

Available with upgrade to IP Base or IP Services software

لایه دو شبکه

 call : 88750650 

WS-C3750X-48T-L

48

Modular 4x1G, 2x10G

350W

Available with upgrade to IP Base or IP Services software

لایه دو شبکه

 call : 88750650 

WS-C3750X-24T-L

24

Modular 4x1G, 2x10G

350W

Available with upgrade to IP Base or IP Services software

لایه دو شبکه

 call : 88750650 

WS-C3750X-48PF-L

+48 POE

Modular 4x1G, 2x10G

1100W

Available with upgrade to IP Base or IP Services software

لایه دو شبکه

 call : 88750650 

WS-C3750X-48P-L

+48 POE

Modular 4x1G, 2x10G

715W

Available with upgrade to IP Base or IP Services software

لایه دو شبکه

 Call : 88750650