برای ارتباط مستقيم لطفا بر روی لینک پشتيبانی آنلاین کلیک کنید .


 تیم فنی شرکت جاده ابربشم رایانه در هرزمانی با شما در پشتیبانی فنی سرورها و استوریج ها همکاری می نماید این همکاری می تواند شامل بررسی یک مشکل و یا راهنمایی خرید باشد . زمانی که مشکل خاصی در سیستم سرورهای شما بروز کرده قبل از هر کاری با تیم فنی شرکت تماس حاصل فرمائید تا راهنمایی های لازم را دریافت کنید .
لذا تمامی پرسنل شرکت ، آماده ارائه خدمات مهندسی فروش و هر گونه مشاوره در زمینه مراکز دیتا ، تجهیزات ذخیره ساز (SAN) و راه حل های ذخیره و بازیابی اطلاعات را به مدیران انفورماتیک سازمانها و ارگانهای ذیربط با کمال میل تقدیم می دارند.


 تماس بگیرید  

With LAN Base Software

WS-C3750X-48PF-L
WS-C3750X-48P-L
WS-C3750X-24P-L
WS-C3750X-48T-L
WS-C3750X-24T-L
Feature
+48POE
+48POE
24 Power over Ethernet Plus (POE+)
48 24 Total 10/100/1000 Ethernet Ports
,Modular 4 x 1 GE, 2 x 10 GE, 2 x 10GB-T
and Service Module with two 10 GE SFP + Interfaces
Uplinks
1100W
715W
715W
350W
350W
Default AC Power Supply Rating with Dual Modular Slots
740W
370W
370W
- - Default Power over Ethernet (PoE) Power
Yes
Available starting with Cisco IOS Release 15.0.(2)SE.
.StackPower cable purchased separately
Stack Power

With IP Base Software

WS-C3750X-48T-S
WS-C3750X-48PF-S
WS-C3750X-48P-S
WS-C3750X-24T-S
WS-C3750X-24S-S
WS-C3750X-24P-S
WS-C3750X-12S-S
Feature
350W
1100W
715W
350W
350W
24SFP
12SFP
Total 10/100/1000 Ethernet Ports
Modular 4 x 1 GE, 2 x 10 GE, 2 x 10GB-T, and Service Module with two 10 GE SFP+ Interfaces
Uplinks

350W

1100W

715W

350W

350W

715W

350W
Default AC Power Supply Rating with Dual Modular Slots
- 740W
370W
- - 370W
- Default PoE Power
Yes
Stack Power

With IP Services Software

WS-C3750X-48T-E
WS-C3750X-48PF-E
WS-C3750X-48P-E
WS-C3750X-24T-E
WS-C3750X-24S-E
WS-C3750X-24P-E
WS-C3750X-12S-E
Feature
48
+48POE
+48POE
24 24SFP
+24POE 12SFP
Total Gigabit Ethernet Ports
Modular 4 x 1 GE, 2 x 10 GE, 2 x 10GB-T, and Service Module with two 10 GE SFP+ Interfaces
Uplinks

350W

1100W

715W

350W

350W

715W

350W
Default AC Power Supply Rating with Dual Modular Slots
- 740W
370W
- - 370W
- Default PoE Power

Stack Power