برای ارتباط مستقيم لطفا بر روی لینک پشتيبانی آنلاین کلیک کنید .


 تیم فنی شرکت جاده ابربشم رایانه در هرزمانی با شما در پشتیبانی فنی سرورها و استوریج ها همکاری می نماید این همکاری می تواند شامل بررسی یک مشکل و یا راهنمایی خرید باشد . زمانی که مشکل خاصی در سیستم سرورهای شما بروز کرده قبل از هر کاری با تیم فنی شرکت تماس حاصل فرمائید تا راهنمایی های لازم را دریافت کنید .
لذا تمامی پرسنل شرکت ، آماده ارائه خدمات مهندسی فروش و هر گونه مشاوره در زمینه مراکز دیتا ، تجهیزات ذخیره ساز (SAN) و راه حل های ذخیره و بازیابی اطلاعات را به مدیران انفورماتیک سازمانها و ارگانهای ذیربط با کمال میل تقدیم می دارند.


 تماس بگیرید  

4x Gigabit Ethernet with Small Form-Factor Pluggable (SFP) Uplinks

Available PoE Power

Default AC Power Supply

Total 10/100/1000 Ethernet Ports

Models

-

250WAC

24

WS-C3650-24TS

-

250WAC

48

WS-C3650-48TS

390W

640WAC

+24PoE

WS-C3650-24PS

390W

640WAC

+48PoE

WS-C3650-48PS

775W

1025WAC

+48PoE

WS-C3650-48FS

2x 10 Gigabit Ethernet with SFP+ (or 4 x Gigabit Ethernet with SFP) Uplinks

Available PoE Power

Default AC Power Supply

Total 10/100/1000 Ethernet Ports

Models

-

250WAC

24

WS-C3650-24TD

-

250WAC

48

WS-C3650-48TD

390W

640WAC

+24PoE

WS-C3650-24PD

390W

640WAC

+48PoE

WS-C3650-48PD

775W

1025WAC

+48PoE

WS-C3650-48FD

4x10Gigabit Ethernet with SFP+ (or 4 x Gigabit Ethernet with SFP) Uplinks

Available PoE Power

Default AC Power Supply

Total 10/100/1000 Ethernet Ports

Models

-

250WAC

48

WS-C3650-48TQ

390W

640WAC

+48PoE

WS-C3650-48PQ

775W

1025WAC

+48PoE

WS-C3650-48FQ