برای ارتباط مستقيم لطفا بر روی لینک پشتيبانی آنلاین کلیک کنید .


 تیم فنی شرکت جاده ابربشم رایانه در هرزمانی با شما در پشتیبانی فنی سرورها و استوریج ها همکاری می نماید این همکاری می تواند شامل بررسی یک مشکل و یا راهنمایی خرید باشد . زمانی که مشکل خاصی در سیستم سرورهای شما بروز کرده قبل از هر کاری با تیم فنی شرکت تماس حاصل فرمائید تا راهنمایی های لازم را دریافت کنید .
لذا تمامی پرسنل شرکت ، آماده ارائه خدمات مهندسی فروش و هر گونه مشاوره در زمینه مراکز دیتا ، تجهیزات ذخیره ساز (SAN) و راه حل های ذخیره و بازیابی اطلاعات را به مدیران انفورماتیک سازمانها و ارگانهای ذیربط با کمال میل تقدیم می دارند.


 تماس بگیرید  

With LAN Base Software

Stack
Power

Optional
Network Module

Default AC
Power Supply/
Available PoE Power

Total GE
Ethernet Ports

Models

*Yes

4x1GE
2x10GE

350W/- no PoE

24

WS-C3850-24T-L

*Yes

4x1GE
2x10GE
4x10GE

350W/- no PoE

48

WS-C3850-48T-L

*Yes

4x1GE
2x10GE

715W/435W

+24PoE

WS-C3850-24P-L

*Yes

4x1GE
2x10GE
4x10GE

715W/435W

+48PoE

WS-C3850-48P-L

*Yes

4x1GE
2x10GE
4x10GE

1100W/800W

+48PoE

WS-C3850-48F-L

LAN Base Models require purchase of separate StackPower Cable*

With IP Base Software

Stack
Power

Optional Network Module

Default AC
Power Supply/
Available Power over Ethernet (PoE) Power

Total Gigabit
Ethernet (GE)  Ports

Models

Yes

4x1 GE
2x10 GE

350W, no PoE

24

WS-C3850-24T-S

Yes

4x1 GE
2x10 GE
4x10 GE

350W, no PoE

48

WS-C3850-48T-S

Yes

4x1 GE
2x10 GE

715W, 435W

+24PoE

WS-C3850-24P-S

Yes

4x1GE
2x10 GE
4x10 GE

715W ,435W

+48PoE

WS-C3850-48P-S

Yes

4x1 GE
2x10 GE
4x10 GE

1100W, 800W

+48PoE

WS-C3850-48F-S

Yes

4x1GE
2x10GE

350W, no PoE

12Small Form-Factor Pluggable(SFP

WS-C3850-24S-S

Yes

4x1 GE
2x10 GE

350W. no PoE

24SFP

WS-C3850-24S-S

With IP Services Software

Stack
Power

Optional Network Module

Default AC
Power Supply/
Available PoE Power

Total GE
Ethernet Ports

Models

Yes

4x1GE
2x10GE

350W/- no PoE

24

WS-C3850-24T-E

Yes

4x1GE
2x10GE
4x10GE

350W/- no PoE

48

WS-C3850-48T-E

Yes

4x1GE
2x10GE

715W/435W

+24PoE

WS-C3850-24P-E

Yes

4x1GE
2x10GE
4x10GE

715W/435W

+48PoE

WS-C3850-48P-E

Yes

4x1GE
2x10GE
4x10GE

1100W/800W

+48PoE

WS-C3850-48F-E

Yes

4x1GE
2x10GE

350W/- no PoE

12SFP

WS-C3850-12S-E

Yes

4x1GE
2x10GE

350W/- no PoE

24SFP

WS-C3850-24S-E