برای ارتباط مستقيم لطفا بر روی لینک پشتيبانی آنلاین کلیک کنید .


 تیم فنی شرکت جاده ابربشم رایانه در هرزمانی با شما در پشتیبانی فنی سرورها و استوریج ها همکاری می نماید این همکاری می تواند شامل بررسی یک مشکل و یا راهنمایی خرید باشد . زمانی که مشکل خاصی در سیستم سرورهای شما بروز کرده قبل از هر کاری با تیم فنی شرکت تماس حاصل فرمائید تا راهنمایی های لازم را دریافت کنید .
لذا تمامی پرسنل شرکت ، آماده ارائه خدمات مهندسی فروش و هر گونه مشاوره در زمینه مراکز دیتا ، تجهیزات ذخیره ساز (SAN) و راه حل های ذخیره و بازیابی اطلاعات را به مدیران انفورماتیک سازمانها و ارگانهای ذیربط با کمال میل تقدیم می دارند.


 تماس بگیرید  

Cisco Catalyst 4500-E Switch Model Comparisons

Catalyst 4503-E Switch
Catalyst 4506-E Switch
Catalyst 4507R-E Switch
Catalyst 4510R-E Switch
Catalyst 4507R+E Switch
Catalyst 4510R+E Switch
Model
3 6 7 10 7 10
Total Slots 
Supported
Supported
Supported
Supported
Supported
Supported
Supervisor 8-E
Supported
Supported
Supported
Supported
Supported
Supported
Supervisor 7-E
Supported
Supported
Supported

Supported

Supervisor 7-LE
Supported
Supported
Supported
Supported
Supported
Supported
Supervisor 6E
Supported
Supported
Supported

Supported

Supervisor 6-LE
Supported
Supervisor V-10 GE
1 1 3,4
5,6
3,4 5,6
Supervisor Engine Slot Number
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Supervisor Engine Redundancy
2 5 5 8 5 8
Line Cards Slots
E-Series (requires E-Series chassis) and classic
Line Card Support
48Gbps, 24 Gbps, and 6 Gbps
48Gbps, 24 Gbps, and 6 Gbps
24Gbps and 6 Gbps
24Gbps and 6 Gbps
48Gbps, 24 Gbps, and 6 Gbps
48Gbps, 24 Gbps, and 6 Gbps
Line Card Slot Speed

2 Power Supply Bays

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
AC Input
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
DC Input
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Integrated Power over Ethernet (PoE
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
(PoE Plus (PoEP
Yes

Yes

Yes
Yes
Yes
Yes
(Universal PoE(UPOE
1 1 1 1 1 1 Minimum Number of Power Supplies
1 1 1 1 1 1 Fan Tray Bays
Front
Front
Front
Front
Front
Front
Location of 19-inch Rack-Mount
(Front (option
(Front (option
(Front (option
(Front (option
(Front (option
(Front (option Location of 23-inch Rack-Mount

Cisco Catalyst 4500 Switch Model Comparison

Catalyst 4503 Switch

Catalyst 4506 Switch

Catalyst 4507R Switch

Catalyst 4510R Switch

Model

3

6

7

10

Total Slots

11

11

22

22

Supervisor Engine Slots

6Gbps

6Gbps

6Gbps

6Gbps

Line Card Slot Speed

No

No

Yes (Supervisor Engine 6-E, 6L-E, V-10GE, V, IV, II-Plus-10GE, II-Plus

Yes (Supervisor Engine 6-E,V-10GE, V

Supervisor Engine Redundancy

Supervisor Engine 6-E, 6L-E, V-10GE, V, IV, II-Plus-10GE, II-Plus Engine II-Plus-TS

Supervisor Engine 6-E, 6L-E, V-10GE, V, IV, II-Plus-10GE, II-Plus

Supervisor Engine 6-E, 6L-E, V-10GE, V, IV, II-Plus-10GE, II-Plus

Supervisor Engine 6-E,V-10GE, V

Supervisor Engines Supported

2

5

52

82

Line Card Slots

2

2

2

2

Power Supply Bays

Yes

Yes

Yes

Yes

AC Input

Yes

Yes

Yes

Yes

DC Input

Yes

Yes

Yes

Yes

Integrated Power over Ethernet (PoE

1

1

1

1

Minimum Number of Power Supplies

1

1

1

1

Fan Tray Bays

Front

Front

Front

Front

Location of 19-inch Rack-Mount

(Front (option

(Front (option

(Front (option

(Front (option

Location of 23-inch Rack-Mount