برای ارتباط مستقيم لطفا بر روی لینک پشتيبانی آنلاین کلیک کنید .


 تیم فنی شرکت جاده ابربشم رایانه در هرزمانی با شما در پشتیبانی فنی سرورها و استوریج ها همکاری می نماید این همکاری می تواند شامل بررسی یک مشکل و یا راهنمایی خرید باشد . زمانی که مشکل خاصی در سیستم سرورهای شما بروز کرده قبل از هر کاری با تیم فنی شرکت تماس حاصل فرمائید تا راهنمایی های لازم را دریافت کنید .
لذا تمامی پرسنل شرکت ، آماده ارائه خدمات مهندسی فروش و هر گونه مشاوره در زمینه مراکز دیتا ، تجهیزات ذخیره ساز (SAN) و راه حل های ذخیره و بازیابی اطلاعات را به مدیران انفورماتیک سازمانها و ارگانهای ذیربط با کمال میل تقدیم می دارند.


 تماس بگیرید  


Cisco Nexus 3048
Cisco Nexus 3016Q
Cisco Nexus 3064T
Cisco Nexus 3064-32T

Cisco Nexus 3064X

NEXUS 3000
No
No
No
No
No
Algo Boost-Capable (NAT, Active Buffer (Monitoring
No
No
No
No
No
VXLAN Capability
No
No
No
No
No
Layer 3 ISSU
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Openflow Support
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Cisco OnePK Support
1 1 1 1 1 (Rack unit (RU
176Gbps
1.28Tbps
1.28Tbps
960Gbps
1.28Tbps
Switching capacity
+48SFP+ and 4 QSFP +16QSFP
+48SFP+ and 4 QSFP
+32RJ-45 and 4 QSFP
+48SFP+ and 4 QSFP Interface Type
Up to 48
0
48
32enabled (48 maximum)
48
Maximum 1 GE ports
4
Up to 64 (48 fixed; 16 using 4 QSFP-to-SFP+ cables)
32-10G BASE-T and 16 using 4 QSFP-to-SFP+ cables are enabled. Additional 16 ports with a license
Up to 64 (48 fixed; 16 using 4 QSFP-to-SFP+ cables)
Maximum 10 GE ports
Maximum 10 GE ports
0 Up to 16
4 4 Up to 4
Maximum 40 GE ports
2.7to 7.2 microseconds
Sub-microsecond
3to 4 microseconds
3to 4 microseconds
Sub-microsecond
Switch latency
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Line-rate traffic throughput (both Layer 2 and 3) on all ports
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Redundant and hot-swappable power supply and fans
Front-back and back-front
Front-back and back-front
Front-back and back-front
Front-back and back-front
Front-back and back-front
Air flow

3100 NEXUS

Cisco Nexus 3172TQ

Cisco Nexus 3172PQ

Cisco Nexus 3132Q


No

No

No

Algo Boost-capable (NAT, active buffer monitoring)

Yes

Yes

Yes

Virtual extensible LAN (VXLAN) capable

Yes

Yes

Yes

Layer 3 In-Service Software Upgrade (ISSU

Yes

Yes

Yes

Openflow support

Yes

Yes

Yes

OnePK support

1

1

1

(Rack unit (RU

720Gbps

720Gbps

1280Gbps

Interface-type

48RJ-45 and 6 Quad Small Form Factor Pluggable Plus(QSFP

+48SFP+ and 6 QSFP

+32QSFP

Switching capacity

48

48

4

Interface-type

72

72

104

Maximum 1 Gigabit Ethernet (GE) ports

6

6

32

Maximum 10 GE ports

Yes

Yes

Yes

Line-rate traffic throughput (both Layer 2 and 3) on all ports

Yes

Yes

Yes

Redundant and hot-swappable power supply and fans

Port-side intake or port-side exhaust

Port-side intake or port-side exhaust

Port-side intake or port-side exhaust

Air flowNEXUS 3500

Cisco Nexus 3548

Cisco Nexus 3524


Yes

Yes

Algo Boost-capable (NAT, Active Buffer Monitoring)

No

No

VXLAN Capable

No

No

L3 ISSU

No

No

Openflow support

960Gbps

480Gbps

Switching capacity

+48SFP

+24SFP

Interface-type

48

(24enabled (48 max

Maximum 1 GE ports

48

24-10G SFP+ ports. Additional 24 ports via license

Maximum 10 GE ports

0

0

Maximum 40 GE ports

Sub-250ns

Sub-250ns

Switch latency

Yes

Yes

Line-rate traffic throughput (both Layer 2 and 3) on all ports

Yes

Yes

Redundant and hot-swappable power supply and fans

Front-back and back-front

Front-back and back-front

Air flow