برای ارتباط مستقيم لطفا بر روی لینک پشتيبانی آنلاین کلیک کنید .


 تیم فنی شرکت جاده ابربشم رایانه در هرزمانی با شما در پشتیبانی فنی سرورها و استوریج ها همکاری می نماید این همکاری می تواند شامل بررسی یک مشکل و یا راهنمایی خرید باشد . زمانی که مشکل خاصی در سیستم سرورهای شما بروز کرده قبل از هر کاری با تیم فنی شرکت تماس حاصل فرمائید تا راهنمایی های لازم را دریافت کنید .
لذا تمامی پرسنل شرکت ، آماده ارائه خدمات مهندسی فروش و هر گونه مشاوره در زمینه مراکز دیتا ، تجهیزات ذخیره ساز (SAN) و راه حل های ذخیره و بازیابی اطلاعات را به مدیران انفورماتیک سازمانها و ارگانهای ذیربط با کمال میل تقدیم می دارند.


 تماس بگیرید  


Cisco Nexus 5596T

Cisco Nexus 5596UP

Cisco Nexus 5548UP

Cisco Nexus 5548P2

2

1

1

(Rack unit (RU

1.92Tbps

1.92Tbps

960Gbps

960Gbps

Switching capacity

3

1

1

1

Expansion slots

Yes

Yes

Yes

N

Unified Ports

48

48

32

32

Fixed, built-in ports

Up to 96

Up to 96

Up to 48

Up to 48

1/10GE, 10- Gbps FCoE port density

up to 68

N

N

N

1/10G BASE-T

(Up to 4(through expansion module

40GE uplinks

Up to 96

Up to 96

Up to 48

Up to 16 (through expansion module)

Fibre Channel port density (8/4/2/1 Gbps)

Daughter card

Daughter card

Daughter card

Daughter card

160Gbps Layer 3 routing engine

Yes, up to 24

Yes, up to 24

Yes, up to 24

Yes, up to 24

Fabric extender support

Yes

Yes

Yes

Yes

Hot-swappable power supplies and fan trays

Front-back and back-front

Front-back and back-front

Front-back and back-front

Front-back

Air flow