برای ارتباط مستقيم لطفا بر روی لینک پشتيبانی آنلاین کلیک کنید .


 تیم فنی شرکت جاده ابربشم رایانه در هرزمانی با شما در پشتیبانی فنی سرورها و استوریج ها همکاری می نماید این همکاری می تواند شامل بررسی یک مشکل و یا راهنمایی خرید باشد . زمانی که مشکل خاصی در سیستم سرورهای شما بروز کرده قبل از هر کاری با تیم فنی شرکت تماس حاصل فرمائید تا راهنمایی های لازم را دریافت کنید .
لذا تمامی پرسنل شرکت ، آماده ارائه خدمات مهندسی فروش و هر گونه مشاوره در زمینه مراکز دیتا ، تجهیزات ذخیره ساز (SAN) و راه حل های ذخیره و بازیابی اطلاعات را به مدیران انفورماتیک سازمانها و ارگانهای ذیربط با کمال میل تقدیم می دارند.


 تماس بگیرید  

Specifications at a Glance

Nexus 6004 and 6004X

Models

8

Number of slots

7.68Tbps

Maximum switching capacity

(96using Cisco QSFP to SFP or SFP+ Adapter (QSA

1Gigabit Ethernet (GE) port density

2304

1/10GE port density with Cisco Nexus 2000

384 using breakout

10GEport density

96

40GE port density

Cisco Prime Data Center Network Manager

Management tool

25Mb per 3 x 40 GE or 12 x 10 GE ports

Buffer

Nexus 6004X chassis only

VXLAN