برای ارتباط مستقيم لطفا بر روی لینک پشتيبانی آنلاین کلیک کنید .


 تیم فنی شرکت جاده ابربشم رایانه در هرزمانی با شما در پشتیبانی فنی سرورها و استوریج ها همکاری می نماید این همکاری می تواند شامل بررسی یک مشکل و یا راهنمایی خرید باشد . زمانی که مشکل خاصی در سیستم سرورهای شما بروز کرده قبل از هر کاری با تیم فنی شرکت تماس حاصل فرمائید تا راهنمایی های لازم را دریافت کنید .
لذا تمامی پرسنل شرکت ، آماده ارائه خدمات مهندسی فروش و هر گونه مشاوره در زمینه مراکز دیتا ، تجهیزات ذخیره ساز (SAN) و راه حل های ذخیره و بازیابی اطلاعات را به مدیران انفورماتیک سازمانها و ارگانهای ذیربط با کمال میل تقدیم می دارند.


 تماس بگیرید  


Nexus 7000 Supervisor 1

Nexus 7000 Supervisor 2

Nexus 7000 Supervisor 2E

Nexus 7700 Supervisor 2E


Dual-Core Xeon

Quad-Core Xeon

Dual Quad-Core Xeon

Dual Quad-Core Xeon

CPU

1.66

2.13

2.13

2.13

(Speed (GHz

8

12

32

32

(Memory (GB

Compact Flash

USB

USB

USB

Flash memory


No


Yes


Yes


Yes

Fibre Channel over
Ethernet on F2 module

No

Yes

Yes

Yes

CPU share


4


4+1Admin VDC


8+1Admin VDC


8+1Admin VDC

Virtual Device Contexts
(VDCs)


32FEX/1536 ports


32FEX/1536 ports


64FEX/3072 ports


64FEX/3072 ports

Cisco Fabric Extender
FEX) support)


Not supported

 Call :88750650 


Not supported

 Call: 88750650 


Not supported

 Call: 88750650 


Not supported

 Call: 88750650 

Connectivity Management
(Processor (CMP