پشتیبانی آنلاین

برای ارتباط مستقيم لطفا بر روی لینک پشتيبانی آنلاین کلیک کنید.


تیم فنی شرکت جاده ابربشم رایانه در هرزمانی با شما در پشتیبانی فنی سرورها و استوریج ها همکاری می نماید این همکاری می تواند شامل بررسی یک مشکل و یا راهنمایی خرید باشد . زمانی که مشکل خاصی در سیستم سرورهای شما بروز کرده قبل از هر کاری با تیم فنی شرکت تماس حاصل فرمائید تا راهنمایی های لازم را دریافت کنید .
لذا تمامی پرسنل شرکت ، آماده ارائه خدمات مهندسی فروش و هر گونه مشاوره در زمینه مراکز دیتا ، تجهیزات ذخیره ساز (SAN) و راه حل های ذخیره و بازیابی اطلاعات را به مدیران انفورماتیک سازمانها و ارگانهای ذیربط با کمال میل تقدیم می دارند. برای پیوستن به گروه جاده ابریشم رایانه در تلگرام ، لینک زیر را در تلگرام اضافه نمائید.


فروش ويژه

  • فروش ویژه محصولات اچ پی 

ارتباط با ما

T: (021) 88 750 650
F: (021) 88 76 18 16

E: info@abrishamrayaneh.com
E:sales@abrishamrayaneh.com
E: info@serverhp.ir
E: sales@serverhp.ir

Dell SonicWALL Products & Solutions

SonicWall TZ400 


 1.3Gbps Stateful Throughput -
 300Mbps Full DPI Throughput -
 900Mbps VPN Throughput -
  7x 1GbE Interfaces -
 802.11a/b/g/n/acWireless Controller -

 اطلاعات بیشتر 

SonicWall TZ500 


  1.4Gbps Stateful Throughput -
400Mbps Full DPI Throughput -
 1.0Gbps VPN Throughput -
 8x1GbE Interfaces -
 802.11a/b/g/n/acWireless Controller -

 اطلاعات بیشتر 

SonicWall TZ600


1.5Gbps Stateful Throughput -
500Mbps Full DPI Throughput -
 1.1Gbps VPN Throughput -
 9x1GbE Interfaces -
 802.11a/b/g/n/acWireless Controller -

 اطلاعات بیشتر 

SonicWall TZ SOHO


 300Mbps Stateful Throughput -
 50Mbps Full DPI Throughput -
 100Mbps VPN Throughput -
 5x1GbE Interfaces -
 802.11a/b/g/nWireless Controller -

 اطلاعات بیشتر 

SonicWall TZ300


 750Mbps Stateful Throughput -
  100Mbps Full DPI Throughput -
 300Mbps VPN Throughput -
 5x1GbE Interfaces -
 802.11a/b/g/n/acWireless Controller -

 اطلاعات بیشتر 

SonicWall TZ215500Mbps Stateful Throughput -
 60Mbps UTM Throughput -
 130Mbps VPN Throughput-

 اطلاعات بیشتر 

SonicWall TZ205


 500Mbps Stateful Throughput -
 40Mbps UTM Throughput -
 75Mbps VPN Throughput -

 اطلاعات بیشتر 

SonicWall TZ105


 200Mbps Stateful Throughput -
 25Mbps UTM Throughput -
 75Mbps VPN Throughput -

 اطلاعات بیشتر 

SonicWall TZ 215 Wireless
 500Mbps Stateful Throughput-
60Mbps UTM Throughput-
 130Mbps VPN Throughput-
 802.11b/g/nWireless-

 اطلاعات بیشتر 

SonicWall TZ205 Wireless


 500Mbps Stateful Throughput -
 40Mbps UTM Throughput -
 75Mbps VPN Throughput -
 802.11b/g/nWireless -

 اطلاعات بیشتر 

SonicWall TZ105 Wireless


 200Mbps Stateful Throughput -
 25Mbps UTM Throughput -
 75Mbps VPN Throughput -
 802.11b/g/n Wireless -


 اطلاعات بیشتر 

SonicWall NSA 250M


 750Mbps Stateful Throughput -
 110.000Maximum Connections -
 3.000New Connections/Sec -
 200Mbps VPN Throughput-
 50Site-to-Site VPN Tunnels-


 اطلاعات بیشتر 

SonicWall NSA 220-W


 600Mbps Stateful Throughput -
 85,000Maximum Connections -
 2,200New Connections/Sec -
 150Mbps VPN Throughput-
 25Site-to-Site VPN Tunnels-
 802.11a/b/g/nDual-Band Wireless -

 اطلاعات بیشتر 

SonicWall NSA 220


 600Mbps Stateful Throughput -
 85,000Maximum Connections -
 2,200New Connections/Sec -
 150Mbps VPN Throughput-
 25Site-to-Site VPN Tunnels-


 اطلاعات بیشتر 

Dell SonicWall NSA 36003.4Gbps Firewall Inspection Throughput-
500Mbps Full DPI Throughput-
1.1Gbps IPS Throughput-
325,000SPI Maximum Connections-
20,000New Connections/Sec-
1.5Gbps VPN Throughput-
800Site-to-Site VPN Tunnels-

 اطلاعات بیشتر 

Dell SonicWall NSA 26001.9Gbps Firewall Inspection Throughput -
300Mbps Full DPI Throughput -
700Mbps IPS Throughput -
225,000SPI Maximum Connections -
15,000New Connections/Sec -
1.1GbpsVPN Throughput -
75Site-to-Site VPN Tunnels -

اطلاعات بیشتر               

SonicWall NSA 250-M


 750Mbps Stateful Throughput -
 110,000Maximum Connections -
 3.000New Connections/Sec -
 200Mbps VPN Throughput-
 50Site-to-Site VPN Tunnels-
 802.11a/b/g/nDual-Band Wireless -

 اطلاعات بیشتر 

Dell SonicWall NSA 6600


12.0Gbps Firewall Inspection Throughput-
3.0Gbps Full DPI Throughput-
4.5Gbps IPS Throughput-
1,000,000SPI Maximum Connections-
90,000New Connections/Sec-
5.0 GbpsVPN Throughput-
6,000Site-to-Site VPN Tunnels-

 اطلاعات بیشتر 

Dell SonicWall NSA 5600


9.0Gbps Firewall Inspection Throughput-
1.6Gbps Full DPI Throughput-
3.0Gbps IPS Throughput-
750,000SPI Maximum Connections-
60,000New Connections/Sec-
4.5Gbps VPN Throughput-
4,000Site-to-Site VPN Tunnels-

 اطلاعات بیشتر 

Dell SonicWall NSA 4600


6.0Gbps Firewall Inspection Throughput-
800Mbps Full DPI Throughput-
2.0Gbps IPS Throughput-
500,000SPI Maximum Connections-
40,000New Connections/Sec-
3.0GbpsVPN Throughput-
1,500Site-to-Site VPN Tunnels-

 اطلاعات بیشتر