محصول آرنا عرضه می نمایند طیف کاملی از میزبانان ذخیره ساز ، فیبرنوری ، SAS ، اسکازی (SCSI )، آی اسکازی (iSCSI) ، ای ساتا (eSATA )با هارد دیسک های واسط از نوع SAS یا SATA  جهت ایجاد ظرفیت بسیار بالا. ما به تجارتها در تمامی سایزها خدمت رسانی می نماییم تا بتواند نیازهای رشدشان که در زمینه ذخیره سازی از نوع پشتیبانگیری سازمانی  ، ویرایش تصویری ، نظارتهای تصویری ، مناقصات دولتی ، بهداشت و درمان می باشد را گسترش دهند .

Arena SAN Solutions

Ideal SAN Solutions

thumbnail

آرنا راه کارهای ذخیره سازی مقیاس پذیری نسبت به محیط های کوچک کاری تا محیطهای توسعه یافته را پشتیبانی می نماید ، که با توجه به شاخصهای سرور و محیط کاری شما از لحاظ هزینه و کارائی در شرایط بسیار بالائی از استاندارد قرارگیرد . این راه حلها می تواند مربوط به تبادلات سریع و همزمان اطلاعات ، پشتیبان گیری ، آرشیونمودن و یا مجازی سازی باشد .
بزرگترین چالشهائی که امروز کمپانیها مواجه هستند با مدیریت ذخیره ها ، پیچیدگی و مدیریت سیستمها ی مختلف که می بایست در وضعیت بهره برداری خوبی از سیستم ذخیره قرارداشته باشند و هم اینکه این سیستم می بایست دفاتر و شعب دور از مرکز را پشتیبانی نماید .

Video Surveillance

نظارت تصويری

ظرفيت بالا و مقرون بصرفه

Digital Content

محتوای ديجیتالی

عملکرد و ظرفيت

Enterprice Solutions

راه حل سازمانی

مقياس پذيری و در دسترس بودن