آیا نیاز به یک سیستم ذخیره ساز از نوع تمام Flash دارید که در ضمن نمی خواهید فقط به آن محدود باشید ؟ دستگاه 3PAR Store Server عملکرد یک ذخیره ساز Flash و لیکن با قیمت هاردهای دیسکی و چرخشی بدون به خطر انداختن حالت ارتجاعی ، بازدهی و یا حرکت داده ها بین سیستمهای ذخیره ساز.

نیاز به قابلیت های یک ذخیره ساز تراز اول با بودجه های معقول دارید ؟ با 3PAR StoreServe 7000 که همچنین جایزه بهترین ذخیره ساز در کلاس کاری میانه را از موسسه DCIG اخذ نموده میتوانید به همان معماری و ویژگیهای پیشرفته که از یک پیشروی صنعت انتظار دارید دست یابید . که بزرگترین ابر ارائه کنندگان خدمات میزبانی جهان از خدمات لحظه ای و آنی این سیستم و ارتباطات آن بهره میبرند.

به یک ذخیره ساز مدرن و تراز اول که تمام نیازهای ITaaS و Cloud را برطرف نماید نیاز دارید ؟ با 3PAR StoreSerev 1000 شما میتوانید در دسترس بودن بینظیر با همان معماری مورد اعتماد و اثبات شده را که توسط 3 تا از 4 تا بزرگترین ارائه دهندگان خدمات مدیریت جهان مورد استفاده قرار داده اند را انتخاب نمائید .


HP 3PAR StoreServ 10000 Storage


HP 3PAR StoreServ 7000 StorageConsistent Storage Architecture from Midrange to Enterprise-Flash


3.2PB , Maximum, depending on model
2000TB Raw , Maximum, depending on model
ظرفیت
SFF/LFF Fibre Channel/SATA/SAS/SSD
SFF SAS or LFF SAS
مشخصات درایو
Forty eight 3PAR 40-drive chassis , Maximum, depending on model
Thirty eight M6710/M6720 , Maximum, depending on model
توسعه دهنده
40 24 بیشترین درایو برای هر توسعه دهنده
8Gb/sec Fibre Channel (192) Ports , 10 Gb/sec iSCSI (32) Ports , Maximum, depending on model
16Gb/8 Gb Fibre Channel (24) Ports , 10 GbE iSCSI (8) Ports ,Maximum supported, depending on configuration and model
پورتهای ارتباطی 
Eight 3PAR Quad-core 2.8GHz P10000 Controller Node; Maximum, depending on model
Four 3PAR 7000 8-core 2.3GHz Controller Node; Maximum, depending on model
کنترلر ذخیره ساز
Redundant power supplies and fans , Redundant batteries , A minimum of dual redundant controllers , RAID 1, RAID 5 and RAID MP for data protection , High availability cage and high availability magazine
Redundant power supplies and fans , A minimum of dual redundant controllers, with up to four controllers for added redundancy , RAID 1, RAID 5 and RAID 6 for data protection. The 4-node configuration provides cache persistence , in the event of a controller failure
ویژگیهای قابل دسترس
768GB , Maximum supported, depending on model
192GB , Maximum supported, depending on modelCompatible
کش (حافظه پنهان)
HP-UX , Microsoft Windows 2003 , Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2012 , Microsoft Windows Hyper-V , VMware ESX and ESXi , Red Hat Enterprise Linux (RHEL), SUSE Linux Enterprise Server (SLES) , Citrix XenServer , IBM AIX , Oracle Linux , Oracle Solaris , Oracle UEK , HP OpenVMS
Microsoft Windows 2003 , Microsoft Windows Server 2008 , Microsoft Windows Server 2012 , Microsoft Windows Hyper-V, HP-UX, SUSE Linux Enterprise Server (SLES) , Red Hat Enterprise Linux (RHEL) VMware ESX and ESXi , Oracle Solaris , Oracle UEK , Oracle Linux , Citrix XenServer , IBM AIX , HP OpenVMS
سیستم عاملهای سازگار