عملکرد و ظرفیت مقیاس پذیر برای محیطهای مجازی توسط یک راه حل که بتواند با سرعت بالا در اکثر سایتها نصب و استقرار یابد ، همچنین ویژگیهای یک دستگاه در سطوح پیشرفته سازمانی را دارا باشد و در زمانهای بروز مشکل قابلیت دسترسی به داده ها را همچنان فراهم نماید نتیجتا باعث ارتقاء عملکرد سیستم ذخیره ساز خود شده اید . توسط دستگاه Store Virtual 4530/4630/4730 که بصورت یکپارچه دارای نرم افزاری می باشد که باعث ساده سازی و محافظت مستمر از زیرساخت مجازی شده که نهایتاٌ باعث رهبری برنامه های کاربردی در حوزه مجازی سازی شده خواهد گردید . 


HP StoreVirtual 4335 Hybrid Storage

HP StoreVirtual 4000 Storage
Grow Your Virtual Environment
7.5TB Starting , 240TB Maximum
2.4TB Starting , 1536TB Maximum , Maximum, per management group
ظرفیت 
3SFF SSD and , (7) SFF SAS , Included
800SFF SAS or (256) SFF MDL SAS or (384) LFF SAS or (384) LFF MDL SAS , Maximum drives supported
مشخصات درایو
1GbE iSCSI (4) Ports and, 10 GbE iSCSI (2) Ports
1GbE iSCSI (128) Ports , 10 GbE iSCSI (64) Ports , 8 Gb Fibre Channel (64) Ports , Maximum, depending on model , Optional upgrade to 10GbE iSCSI (64) Ports
پورتهای ارتباطی
Use storage clustering capability and add incremental StoreVirtual storage nodes into the array to expand
Use storage clustering capability and add incremental StoreVirtual storage nodes into the array to expand storage
گزینه های توسعه دهنده استوریج
Centralized Management Console, HP ProLiant Integrated Lights-Out 4 Remote Management, Baseboard Mgmt Controller IPMI 2.0
Centralized Management Console, HP ProLiant Integrated Lights-Out 4 Remote Management, Baseboard Mgmt Controller IPMI 2.0
ویژگیهای مدیریت
LeftHand Remote Copy Asynchronous Replication with Bandwidth Throttling; Multi-Site/Disaster Recovery with Synchronous Replication
LeftHand Remote Copy Asynchronous Replication with Bandwidth Throttling; Multi-Site/Disaster Recovery with Synchronous Replication
پشتیبانی از Replication
Hyper-redundant clustered storage
Hyper-redundant clustered storage
پشتیبانی از Clustering
Redundant, hot swap power supplies
redundant fans
redundant, hot plug hard drives, integrated storage controller with flash backed write cache
disk RAID 5, 6, and 10
hyper-redundant clustered storage
Network RAID levels (per volume) 0,5,6,10,10+1, and 10+2 for up to four copies of your data allows data to remain available in the event of a disk, controller, storage node, power, network, or site failure.
Redundant, hot swap power supplies
redundant fans
redundant, hot plug hard drives, integrated storage controller with flash backed write cache
disk RAID 5, 6, and 10
hyper-redundant clustered storage
Network RAID levels (per volume) 0,5,6,10,10+1, and 10+2 for up to four copies of your data allows data to remain available in the event of a disk, controller, storage node, power, network, or site failure
ویژگیهای در دسترس
Apple OS X , Citrix XenServer , HP-UX , IBM AIX , Microsoft Windows Server 2008
Microsoft Windows Server 2012 , Novell NetWare , Oracle Enterprise Linux
Red Hat Linux , Oracle Solaris , SUSE Linux , VMware
Apple OS X , Citrix XenServer , HP-UX , IBM AIX , Microsoft Windows Server 2008
Microsoft Windows Server 2012 , Novell NetWare , Oracle Enterprise Linux
Red Hat Linux , Oracle Solaris , SUSE Linux , VMware
سیستم عاملهای سازگار